Archivní databáze Aloise Musila | Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Alois Musil, český arabista, biblista, cestovatel a spisovatel
* 30. 6. 1868 Rychtářov u Vyškova, + 12. 4. 1944 Otryby u Českého Šternberka

Impressum: Databáze vznikla za podpory Grantové agentury České republiky v rámci projektu P405/10/0367 Výzkum a zpracování pozůstalosti profesora Aloise Musila, elektronická databáze dokumentů a archeologických lokalit.

Řešitelský tým: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (řešitel), Mgr. et Mgr. Martina Veselá (spolupracovník řešitele), Mgr. Ing. Pavel Žďárský, Ph.D. (spolupracovník řešitele)
Zpracovali: Eva Sadílková, Tomáš Sadílek, Marek Topič a Pavel Žďárský
Aplikace: ÚVT, s.r.o.
Kontakt: aloismusil(at)gmail.com

Pozn.: V rámci projektu byla digitalizována první část pozůstalosti Aloise Musila uložená v Muzeu Vyškovska ve Vyškově.


Přihlášení:
Uživatelský email:
Uživatelské heslo:

Nový účet můžete


Registrace nového uživatele:
Email:
Heslo:
Heslo znovu pro kontrolu:
Vaše jméno:
Vaše příjmení:


Poznámka: Registrace uživatelů není automatizována. O zřízení uživatelského účtu budete na uvedenou e-mailovou adresu informováni administrátorem. Kontakt: aloismusil(at)gmail.com


© 2012, Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta